?

Log in

ՄԷԼԻՔԱՑ ՏՈՒՆ
Меликский Дом - House of Meliq
Հետաքրքիր հրատարակումներ և հոդվածներ հայոց պատմության և ազգագրության մասին 
30th-May-2014 11:25 pm
В сети обнаружил интересные публикации, сборники, статьи об армянской истории:

Мария Романова. Оружие киликийского воина. Նաև Ալիսա Դումիկյան. Տայք (Հայոց Պատմության Հարցեր - 2011)

Հոդված Կիլիկիայի Հայոց Արքայության ռազմական կազմակերպությունների մասին (Բանբեր Մատենադարանի 1994)

Արծրունիների ծագումնաբանության և Ապիրատյան տոհմի մասին (Բանբեր Մատենադարանի - 2006)

Հախվերդյան Սերգեյ. Սյունիքի Քաշաթաղի Մելիքությունը (Հայոց Պատմության Հարցեր - 2008)

И вообще, тут такая находка - множество научных публикаций, книг, сборников об армянской истории и этнографии!
Բազմաթիվ գիտական հրատարակումներ հայոց պատմության և ազգագրության մասին, այդ թվում.
Հայ Ազգագրություն և Բանահյուսություն
Հնագիտական Պեղումներ Հայքում
Հայքի Հնագիտական Հուշարձանները
Դիվան Հայ Վիմագրության
Հայկ Ժողովրդական Հեքյաթներ
Հայ Ժողովրդի Պատմություն
Ազգային Մատենադարան (Մխիթարյանների հրատարակությունները՝ այդ փվում նաև հայ ազնվականության մասին)
Նյութեր հայոց պատմության մասին


Մեկ խորհուրդ իմ կողմից. երբ այդ հրատարակությունները բացում եք, ձեր առջև միայն ընթերցության տարբերակն է, ինչը ըստ իս շատ անհարմար է. էջ առ էջ ստիպված ես թերթել, իսկ թերթվում է շատ դանդաղ: Չեմ հասկանում, ինչու են այդ անպետք տարբերակով տեղադրել գրքերը: Բայց դուք կարող եք հեշտությամբ ստանալ այդ բոլոր հրատարակումների pdf տարբերակները և ներբեռնել ձեր համակարգչում ցանկացած գիրք կամ ամսագիր: Դրա համար պետք է անել հետևյալը. երբ բացում եք հրատարակությունը, ապա հասցեն սովորաբար ավարտվում է /content.html բառերով: Ուղղակի փոխարինեք այդ վերջավորությոպւնը /Binder1.pdf վերջավորությամբ և կստանաք pdf տարբերակը, որը և կարող եք ներբեռնել ձեր համակարգչում (ուղղակի բացելիս սպասեք, մինջև փաստաթուղթի լիովին բացվի՝ տեսեք ներքևի ձախ տողում):

Некоторые издания на русском языке (например по Армянской Этнографии). Если нужны эти книги в pdf версии, то просто заменяйте в окончании адреса каждого издания слова /content.html на /Binder1.pdf Это также даст вам возможность сохранить любую нужную Вам публикацию у себя.

Лично я нашел множество любопытнейших статей и фактов. Например, оказывается, в армянском народном искусстве был театр теней! Я считал себя, если не специалистом, то хотябы знатоком армянской традиции, но про театр теней я не слышал. Это настоящее открытие для меня. А среди изданий Ազգային Մատենադարան я нашел множество статей об армянских царских и княжеских родах Аршакуни, Багратуни, Сюни, Бзнуни, Рштуни, Камсаракан, Димаксян, Андзеваци, Акеой и др. и статьи об армянских нахарарствах. Читайте! Все очень интересно!
This page was loaded Feb 20th 2017, 4:27 am GMT.